Az ügyfeleim iránti elhivatottság számomra mindig elsődleges.

Minőségi jogszolgálat és jogorvoslás. Komplex szolgáltatások ügyfeleimnél felmerülő valamennyi jogi probléma megoldásában.

dr. Fülöp Miklós


0
0
0
0

Kérdések és Válaszok

Ügyvédi asszisztenciáról

Az ügyvéd az ügyfele boldogulását elősegítő „szolgáltatóként” kell jelen legyen a jogviszonyban. Az ügyvédi megbízás gondossági kötelem jellegéből következik az, hogy az ügyvédnek mindent meg kell tennie, ami hatalmában áll és a jogszabályoknak megfelel, hogy az ügyfelét sikeresen képviselni tudja. Sok esetben a jogszabályok teszik kötelezővé ajogi képviseletet. Abban az esetben ha nincs kötelezővé téve a jogi képviselet akkor is érdemes ügyvéd segítségét kérni mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem jogászok által, és sok esetben nem megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyvédek által szerkesztett okiratok gyakran az internetről lettek szerkesztve, a jogi fogalmak sok esetben összekeverednek vagy már hatályom kivül vannak a jogszabályi hivatkozások, és egymásnak ellentmondó rendelkezések is szerepelhetnek bennük. Ezen okiratok (és különösen szerződések) egy esetleges vitás helyzetben rendkívüli kellemetlenségeket, sok esetben jelentős kárt is okozhatnak.

A jogi vonatkozású ügyek tárháza végtelen, kimeríthetetlen. Csak néhány példa: közlekedési baleset részesei voltunk, büntetőeljárást indítottak velünk szemben, nem fizet a biztosító, céget alapítanánk vagy szüntetnénk meg, lakást bérelnénk vagy vásárolnánk, elénk tettek egy fontos és bonyolultnak tűnő szerződést, hagyatéki ügyben vagyunk érintettek (végrendelkeznénk vagy örökölnénk), bepereltek minket, vagy mi perelnénk – a felsorolás vég nélkül folytatható lenne. Tulajdonképpen bármikor ügyvédhez fordulhatunk, ha akár magánszemélyként, akár jogi személy (gazdasági társaság, civil szervezet vagy egyéb szervezet) képviseletében vagy tagjaként eljárva jogi vonatkozású kérdésünk merül fel, bizonyos esetekben pedig ez elkerülhetetlen. Elképzelhető, hogy szeretnénk valamely jogunkat érvényesíteni, ahogy az is, hogy velünk szemben lépnek fel olyan igénnyel, amit vitatunk, de az is ugyanilyen gyakori, hogy megegyezéshez, szerződéskötéshez szükséges az ügyvédi segítség annak érdekében, hogy a megegyezés „jogilag is rendben legyen”. Sokszor csak tanácsra van szükségünk egy olyan kérdésben, amit magunk nem látunk át azért, mert laikusként nem tudunk eligazodni a jog útvesztőiben, vagy azért, mert érintettként nem látjuk kellően objektíven, pártatlanul a saját ügyünket.

Számomra az ügyfeleim segítsége, tanácsadása elsődleges fontosságú. Az ügyvédi megbízás ún. gondossági kötelem, így egyaránt fontos az általános ügyvédi és a speciális szakértelem, csakúgy, mint a bizalom az ügyfél és az ügyvédje között. Amennyiben engem választ jogi képviselőjének az hatással van az eljárás végkimenetelére, és ugyanakkor optimalizálhatjuk az ügyre fordított időt, energiát és pénzt. A kiválasztás során tehát elengedhetetlen, hogy az ügyvéd általánosan felkészült legyen, és ezen felül rendelkezzen azzal a speciális tudással, amire az ügy ellátásához szükség van. Az ügyvédi feladat az ügyek sokfélesége mellett is változatlan: professzionális jogi szaktudással segítek az eligazodásban, tanáccsal, okiratszerkesztéssel, képviselettel, illetve egyéb, a törvény által az ügyvédre ruházott jogkörökkel közreműködni a hatékony jogérvényesítésben. Ahogy az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ügyvédi törvény) megfogalmazza: „Az ügyvédi hivatás – jogi szakértelemmel, törvényes eszközökkel és módon, a közhatalmi szervektől függetlenül – az ügyfél jogai és jogos érdekei érvényesítésének, kötelezettségei teljesítésének elősegítésére, az ellenérdekű felek közötti jogvita – lehetőség szerinti – megegyezéssel történő lezárására irányuló tevékenység, amely tevékenység magában foglalja az igazságszolgáltatásban való közreműködést.” [1. § (1) bekezdés].

FORDULJON HOZZÁM BIZALOMMAL

KÉRDÉSE VAN?

JOGORVOSLAT, TANÁCSADÁS?